greatdixter4 item2

< till arkivet

Rosor åt folket

 

En bortglömd, dold plats är numera en av Ystads stora sevärdheter. Inte minst efter midsommar och några veckor framåt. Och här är det rosorna som spelar huvudrollen.

 

Av Klas Kihlberg & Gustav Stjärnström

 

Det är nästan overkligt. Överallt, precis överallt, rosor. Man väntar sig att stöta på Abélard och Héloïse på hemligt möte. Hon förstås i spetsig struthatt med slöja, han med lutan i högsta hugg. Vi befinner oss i rosenträdgården bakom klostret i Ystad, en plats som för tio år sedan var bortglömd och ödslig men som idag känns alldeles självklar, som om den alltid funnits där. En av stadens sevärdheter!

Det började med en konferensresa till Odense. Chefen för Ystads stadsmuseum, Håkan Nilsson, fick där se "klosterhaven" intill Odense domkyrka, med sina bux-bomskvarter, omgiven av gamla, röda tegelmurar. Hela miljön var slående lik den runt klostret i Ystad och en idé hade kläckts.

– Jag tog kontakt med Per Larsson, stadsträdgårdsmästaren i Ystad på den tiden, och han visade sig ruva på liknande tankar och nappade på idén, berättar Håkan Nilsson.

2002 invigdes rosenträdgården, ofta kallad Rosariet. Fast det är inte något rosarium i egentlig mening, det är mer en inspirationsträdgård utformad för att vara vacker, rofylld och, förstås, doftande.

– Vi har gjort ett urval av rosensorter, både gammaldags och moderna, även om tyngdpunkten ligger på de förra.

 

Gråbröderklostrets heliga rum

Klostret i Ystad var från början ett gråbröderkloster. 1267 grundades det åt franciskanerna och byggdes ut allt eftersom under de närmaste århundradena. Till slut var det en fyrlängad gård med en välvd korsgång kring innergårdens bottenvåning. Under reformationen på 1500-talet kastades bröderna ut med våld. Klostret togs över av staden och omvandlades till sockenkyrka och hospital. När sedan två av flyglarna revs försvann klosterträdgårdens karaktär av slutet rum.

– Klostergården var det heligastet "rummet" i anläggningen. Det var ingen offentlig plats, här fick bara gråbröderna vara, för kontemplation och bön. Och förmodligen trädgårdsarbete, förklarar Håkan.

För med all säkerhet har det funnits någon form av trädgård här men dagens rosenträdgård är alls inget försök till historisk rekonstruktion. Att det blev just rosor är inte så konstigt då det var en av de mest omhuldade växterna i klosterkulturen (och de är ju ganska omtyckta än idag).

För uppgiften att utforma trädgården anlitades konstnären Maria Björklund. Basen består av buxbomskantade kvarter med grusgångar emellan som uppifrån sett bildar en yttre kvadrat och ett hjul inuti med sina ekrar. Hjulformen hämtades från symbolen för franciskanernas skyddshelgon Sankta Katarina av Alexandria. Hon ska mirakulöst ha undgått rådbråkning, en plågsam avrättningsmetod där ben och armar krossades och kroppen sattes på ett hjul för allmän beskådan (hon kom dock till slut inte undan sitt martyröde och halshöggs för sin kristna tro).

 

Trädgård lagd ovanpå

När så alla idéer skulle förverkligas stod man inför problemet med att gräva på historisk mark.

– Vi visste att det först krävdes en arkeologisk utgrävning innan vi kunde sätta spaden i jorden och till det fanns helt enkelt inga pengar, förklarar Håkan.

Lösningen blev att lägga trädgården ovanpå. Den stora pergolan av trä ställdes helt sonika på marken och så fylldes det på med bra jord. I mitten placerades en stenfontän (formgiven av Camilla Bergman), ett typiskt inslag i en medeltida klosterträdgård. Och så planterades rosor. Massor av rosor. Enligt Håkan var urvalet tämligen fritt:

– Här finns moderna pimpineller, gamla gallicor, bourbonrosor, honungsrosor... vi har också en hel del gamla rosor som har vuxit eller fortfarande växer längs Ystads gator och på bakgårdar.

– Det ska vara en inspirationsträdgård. Hit ska man kunna komma och få idéer till sin egen trädgård. Även om rosenblomningen, normalt i slutet av juni och några veckor framåt, är en höjdpunkt, ska här vara vackert året om. Och självklart ska trädgården också var till för dem som ingen trädgård har. En plats för möten och kontemplation. Och det har det verkligen blivit.

Förrförra året kompletterades klosterträdgårdarna med en pionträdgård, den hittar man på andra sidan den gamla fågeldammen (som under medeltiden användes som fiskodling av bröderna). Sedan tidigare finns apelgård, kålträdgård och örtagård. Ystads trädgårdsförening Sub Rosa, som är årsbarn med Rosenträdgården, ordnar visningar, växtmarknader, växtbytardagar, kurser och föredrag.

 

> till topp

FLER REPORTAGE HITTAR DU HÄR

ystadkloster1
ystadkloster3

KONTAKT

HEM

ANNONS

tradgardslivprenumeration

SÄLJSTÄLLEN

ANNONSERA

item3

TRÄDGÅRDSLIV

hemsidahuvud1a1

© Trädgårdsliv trädgårdstidning trädgård

PRENUMERERA

item4a