greatdixter4 item2

< till arkivet

Arts & Crafts i Storängen

 

Runt en stor, parant trävilla i nationalromantisk stil har Eva och Olle skapat en trädgård i bästa Arts & Crafts-stil. Distinkta trädgårdsrum med höga häckar, vilda och naturliga planteringar inom strikta ramar och genomgående användning av naturmaterial.

 

Av Klas Kihlberg

 

Nationalromantik och Arts & Crafts. Två begrepp som kan vara svåra att skilja på, i alla fall ur svenskt perspektiv. Ibland används de om samma stil, ibland inte. Ett hus och en trädgård som utan tvekan passar in på båda är Villa Bellander i Storängen – en av hundratalet pampiga villor som i början av 1900-talet byggdes längs den nyanlagda Saltsjöbanan mellan Stockholm och Saltsjöbaden. Tjänstemännens Egnahemsförening hade köpt ut mark av Järla gård och erbjöd tomterna till sina medlemmar, mestadels väl bemedlade högre tjänstemän.

Området är ovanligt välbevarat och numera skyddat som riksintresse för kulturmiljövården. Flera av tidens främsta arkitekter anlitades för att rita husen, en av dem Ragnar Östberg, mest känd för Stockholms stadshus, och det var han som ritade Villa Bellander.

 

Till denna trävilla med valmat tak och småspröjsade fönster flyttade Eva och Olle Björkström för 36 år sedan. Trädgården var då mest en skogsbacke fylld av stora träd och en hel del sly. De flesta trädgårdarna här i Storängen var ursprungligen av naturtomts-karaktär, en nymodighet i nationalromantikens anda där det "naturliga" och "äkta" var honnörsorden.

– Allt var som en brant sluttning, berättar Eva. Till entrédörren gick en trappa med sju steg och det gick knappt att ställa ut en trädgårdsmöbel nånstans på tomten!

Jorden var mager och grund med mycket berg i dagen, knappast idealisk att sätt spaden och odla i. Eva och Olle angrep trädgården ganska planlöst i början, utan någon idé om vad de ville eller vad det kunde bli.

– Ett av våra första trädgårdsprojekt var ett grönsaksland mot vägen. Det blev mindre lyckat då berget bara låg ett par decimeter under markytan.

 

Efter ett antal år av "trial and error" insåg Eva och Olle att det behövdes ett helhetsgrepp om trädgården. De hade läst på en hel del om trädgårdsideal från tiden då huset byggdes och insåg att villans kraftfulla arkitektur krävde en matchande trädgård, med ett starkt formspråk och med tydliga linjer. Inspirationen hämtade de från Arts & Crafts-rörelsen, framför allt trädgårdar i England.

Husets arkitekt, Ragnar Östberg, var själv en förespråkare för just denna stilriktning och även om trädgården ursprungligen inte fick ett sådant uttryck så tyckte både Eva och Olle att det skulle passa bra till huset.

En mängd träd togs bort, häckar planterades, terrasser byggdes upp och markytor stenlades. Allt eftersom förvandlades naturtomten till en trädgård i olika nivåer med distinkta rum. Det var ett enormt arbete och mycket har Eva och Olle gjort själva. Bara det att jämna ut marknivåerna krävde mängder av fyllnadsmaterial, ett kostbart projekt som Eva löste på ett fiffigt och, inte minst, plånboksvänligt sätt:

– Jag frågade en schaktfirma om de inte kunde dumpa sina schaktmassor hos oss istället när de ändå bara skulle göra sig av med dem. Det gick alldeles utmärkt.

Ett annat jättejobb var att lägga all marksten, ett arbete Eva inte skyggade för i sin "jag kan själv"-attityd. Precis som med mycket annat har hon lärt sig allt eftersom och utvecklat tekniken. Först la hon marksten i sand men det slutade mest i ett evinnerligt ogräsrensande. När hon till slut blandade i cement, så att det stelnade och blev hårt, hade hon hittat en mer framkomlig och inte minst ogräshämmande metod.

 

Eva arbetar som konstnär och har en utbildning i färg och form. Egentligen är hon inte så kunnig eller ens särskilt road av arter och sorter. För henne är det struktur, siktlinjer och den fasta ramen som är den största behållningen.

– Jag vill ha en trädgård man kan gå runt i och med många platser att sitta ner på. Från de olika rummen ska det finnas en koppling till andra. Det är inte kul att behöva vända om och gå tillbaka samma väg.

Olle å andra sidan är mer av en växtsamlare och trädgårdsmästare, om än huvudsakligen från fåtöljen! Det är mest han som har läst på om nationalromantiken och Arts & Crafts-stilen och hittat trädgårdar som sedan fungerat som förebild för Villa Bellander.

Tillsammans har de skapat en trädgård som osökt för tankarna till England. Inte minst de makalösa häckarna som ramar in de olika terrasserna. På södersidans översta terrass går en lång idegranshäck, hög och knivskarpt klippt i bästa Sissinghurst-stil. På terrassen nedanför löper en minst lika imponerande blodbokshäck.

Runt om i trädgården finns många fina arkitektoniska inslag i form av pergolor, paviljonger, väggar och trappor. De ser ut att ha funnits där sedan huset byggdes men är alla skapade av Eva och Olle själva. Ibland med assistans, som exempelvis de massiva kolonnerna av trä som deras son tillverkade av några av träden som togs bort. Allt är genomtänkt färgmässigt och temat är den lätt blekröda färg som Ragnar Östberg ofta förespråkade och som även återfinns på husets fönster och dörrar.

Helt i linje med Arts & Crafts-andan är planteringarna innanför de strikta ramarna friare och "får bära sig åt", som Eva säger själv. Det gäller både hur växterna är planterade och tillåts breda ut sig men också färgpaletten, som till skillnad från det byggda är ganska otyglad. Det är en trädgård som tack vare de tydliga formerna är vacker oavsett säsong.

– Jag tycker om trädgården året om, avslutar Eva. En varm vinterdag är det härligt att gå ut och sätta sig. Man ser trädgården på ett annat sätt än på sommaren.

 

> till topp

FLER REPORTAGE HITTAR DU HÄR

storangen1
storangen4

KONTAKT

HEM

ANNONS

tradgardslivprenumeration

SÄLJSTÄLLEN

ANNONSERA

item3

TRÄDGÅRDSLIV

hemsidahuvud1a1

© Trädgårdsliv trädgårdstidning trädgård

PRENUMERERA

item4a