greatdixter4 item2

< till arkivet

Runt alkärret

 

Såväl bokstavligen som bildligen i skuggan: Torsten och Bosses skuggträdgård runt alkärret är kanske inte lika anslående som klippträdgården ut mot havet. Men väl så vacker och en välbehövlig respit från gassande sol och hårda vindar.

 

Av Klas Kihlberg

 

Förrförra året fick jag för första gången se Torstens och Bosses trädgård på Enskär längst ut i Stockholms skärgård. Det besöket mynnade ut i ett, om jag får säga det själv, väldigt fint reportage ("I havsbandet", Trädgårdsliv nr 4 2014). Men så är det också en tacksam trädgård att visa – otroligt vacker och på många sätt unik, där begreppet trädgård ställs på sin spets. Gränsen mellan natur och trädgård är otydlig, där det vilda – havet, de nakna klipphällarna, ljungen och ensnåren – framhävs och vävs samman med det odlade och ordnade. Där och då blev det just klippträdgården som hamnade i fokus, förmodligen för att det är den mest anslående och kanske också bildmässiga delen av deras trädgård.

Men Torstens och Bosses trädgård innehåller mer än så och när jag så fick komma dit igen, i slutet av maj förra året, tog jag mig tid att upptäcka mer. I kontrast till klippträdgården, utsatt för havsvindar, sol och torka som den är, finns skuggträdgården som ger skugga, vindskydd och fukt. Den ligger bakom huset, runt ett naturligt alkärr och för Torsten och Bosse är det en oas, inte minst de dagar solen gassar som värst uppe på klipphällarna ut mot havet.

 

När huset byggdes blev det en hel massa granitsten över och dessa har återanvänts runt om i trädgården. I skuggträdgården har marken närmast huset belagts med granitstenar, till en bred gångyta. De allra största stenarna lades ut en och en, efter varandra, längs kärrets ena sida, som trampstenar för att ta sig fram torrskodd. Inte minst på våren då vattenståndet i kärret kan stiga rejält och bli nästan som en damm.

Klibbalarna runt kärret hukar sig för havsvindarna, låga och knotiga. De samsas med andra vildväxande träd och buskar – rönn, brakved, skogsolvon och idegran – och allt ger välbehövlig skugga och lä. Men så här på våren, innan lövträden slagit ut helt, letar sig solens strålar fram ända ner till marken, en ypperlig miljö för många vårblommande växter. Här trivs narcisser, framför allt pingstliljor (Narcissus poeticus var. recurvus), som sticker upp bland de vilda ormbunkarna som ännu inte vecklat ut sig. Men även julrosor, myskmadra, vita kungsängsliljor och vårsköna passar på att suga åt sig av vårsolen innan skuggan blir alltför kompakt. Här finns också rejäla bestånd av den odlade, blå vitsippan (Anemone nemorosa 'Robinsoniana') med sina kyligt blekblå blommor.

 

Jordmånen i skuggträdgården är fuktighetshållande och humusrik. Vissa delar är fuktiga året om medan andra torkar upp sommartid. Mitt i kärret växer blåsstarr, nästan som en matta, och omges av ormbunken träjon. Alarnas rotsystem ovan mark är täckt av vacker, gulgrön mossa som står så fint mot den becksvarta vattenytan.

Det mesta går i olika nyanser av grönt men bladformerna varierar. Svärdsliljornas blad sticker upp som spjut bland högblank hasselört och den stora ormbunken safsa (Osmunda regalis). De anslående skunkkallorna (Lysichiton americanus) har redan börjat veckla ut sina jättelika blad och röjer de märkliga, gröngula frökolvarna. Bladen kommer att växa på och bli uppemot metern höga. I allt det gröna lyser de vilda kabblekornas små smörgula blommor.

 

Många skulle nog rygga för att ha ett kärr i sin trädgård. Rädslan för att mygg ska förstöra fina sommarkvällar avskräcker. Men för Torsten och Bosse var det inget val, myggen frodas ändå över hela ön och kärret skulle vara nästintill omöjligt att dika ut då det är omgivet av klippor. Istället för ett problem såg de kärret som en möjlighet. Dessutom ger våtmarker goda livsbetingelser för ett rikare växt- och djurliv – allt från mikroorganismer och småkryp till alla de groddjur och fåglar som lever på dem. Om man bevarar eller skapar en våtmark gör man med andra ord naturen en tjänst – och även sin egen trädgård, som får färre angrepp av skadeinsekter. Det är definitivt värt att tänka på innan man ger sig i kast med hårdföra torrläggningsprojekt!

 

Precis som i klippträdgården har Torsten runt alkärret lyckats skapa en miljö där det vilda och odlade går ihop sömlöst. Tankarna går osökt till det japanska, inte minst med trampstenarna i vattnet och de mossbelupna rötterna. Det vilda har bevarats men förfinats och omformats med varsam hand. Odlade träd och buskar, som rhododendron, azalea, katsura och junimagnolia, har fogats in fint i det ursprungliga alslyt och prydnadsväxter breder ut sig där under, som om de kommit dit på egen hand. Det är ett woodland i svensk skärgårdstappning

 

> till topp

FLER REPORTAGE HITTAR DU HÄR

runtalkarret1
runtalkarret4

KONTAKT

HEM

ANNONS

tradgardslivprenumeration

SÄLJSTÄLLEN

ANNONSERA

item3

TRÄDGÅRDSLIV

hemsidahuvud1a1

© Trädgårdsliv trädgårdstidning trädgård

PRENUMERERA

item4a