item1a1 item2
capella2
capella1

< till arkivet

Capellagården

Få skolor omger sig med en så inspirerande trädgård. Men så är Capellagården heller inte vilken skola som helst. Vid sidan av välkända utbildningar i trähantverk, keramik och textil har Carl Malmstens skapelse i Vickleby på Öland en ettårig trägårdsutbildning

Av Klas Kihlberg

A
lldeles intill Ölands stora alvar, uppe på landborgen, ligger idyllen Vickleby. Hit kom möbelformgivaren Carl Malmsten med hustru Siv i mitten av femtio-talet. I bagaget fanns sedan länge närda drömmar om att starta en hantverksskola av ett helt nytt slag – en skola med flera discipliner som skulle kunna korsbefrukta varandra och med ett helhetstänkande när det gäller hantverkskunnande och konstnärligt uttryck.

Carl och Siv blev överförtjusta i Vickleby och södra Öland, med sitt särpräglade landskap och ljus. Just Vickleby var sedan ett halvsekel tillbaka centrum för ett välkänt konstnärskollektiv – Vicklebyskolan – med Bo Pensionat och dess ägarinna Maja Uddenberg som nav. Alldeles intill pensionatet låg Elliotgården, förfallen och med en mangårdsbyggnad från slutet av 1700-talet. Paret Malmsten köpte fastigheten, raskt omdöpt till Capellagården, och drog snart igång sommarkurser. Erfarenheterna de första somrarna gav blodad tand och i början av sextiotalet började arbetet med att på allvar omvandla Capellagården till en riktig hantverksskola med verkstäder, ateljéer och boende för studenterna.

Från allra första början fanns tanken om att utveckla den befintliga trädgården. Förutom det rent praktiska i att försörja skolans kök med frukt och grönt skulle trädgården fungera som en inspirerande miljö för både studenter och lärare. Som Carl Malmsten skrev i Mittens rike 1949: "Stor vikt skall läggas vid täppan och trädgården, som del av hem och bostad och vid de trevnads-och skönhetsvärden en väl planerad och välansad trädgård ger." Och för detta insåg han ganska snart att det behövdes en riktig trädgårdsmästare. I mitten av sextiotalet anställdes dansken Thöger Reenberg och nu började trädgården som vi ser idag växa fram: örtagård, grönsaksodling, fruktträdgård och rosengård. Thögers biodynamiska odlingsmetoder stämde väl överens med Carls egen syn på hur skolan i stort skulle drivas.

Trädgårdsutbildningen

Det var med Thöger och hans syn på odlande som fröt till en trädgårdsutbildning såddes. Han tog till och från emot praktikanter som bodde och arbetade på Capellagården. Det utvecklades efter hand för att 1988 bli en etablerad och studiestödsberättigad utbildning.

Idag antas 14 elever varje år och de följer en växtsäsong från mars till december. Precis som de andra disciplinerna på Capellagården är det hantverket som står i fokus – i det här fallet den ekologiska odlingsmetoden. Teori varvas med praktik i grönsaksodlingarna, fruktträdgården, örtagården och blomsterrabatterna.

Trädgårdens delar

Den förmodligen mest kända och därtill äldsta bevarade delen av trädgården är Örtagården. Anlagd i så kallad klosterstil – med strikt rutmönster och skyddande murar av kalksten – minner den om de klosterträdgårdar som en gång fanns på Öland (bland annat ägde Vadstena kloster flera -gårdar på Öland under medeltiden). Här odlas mer än 140 olika krydd-, medicinal-, färgnings- och trolldomsväxter.

Bakom höga murar döljer sig Capellagårdens "hemliga rum", Rosengården. Bland klematis, vinrankor och persikoträd finns ett sjuttiotal olika gammaldags rosor.

Den bärande delen av trädgården är ändå grönsaksodlingarna. Här lägger trädgårdseleverna ner många arbetstimmar och utseendet förändras från år till år. Mycket för att det varje år kommer en ny kull elever som sätter sin prägel på odlingarna. Men också för att man tillämpar sjuårig växtföljd, vilket innebär att ingen gröda återkommer på samma plats mer än vart sjunde år – en viktig aspekt av det ekologiska odlandet.

I fruktträdgården växer en mängd olika sorter av äpple, päron, plommon och körsbär. Capellagården samarbetar med Programmet för odlad mångfald, POM, och fruktträdgården fungerar som ett så kallat klonarkiv. Det innebär att skolan ska bevara och värna om ett visst antal gamla och nya fruktsorters framtida existens i en tid av allt mer likartat sortiment med färre sorter.

Förnyelse och bevarande

Det är oundvikligt att en trädgård av det här slaget utvecklas och förändras. En del större arbeten är på agendan den närmaste tiden, bland annat ska Örtagården restaureras med nya murar och gångar och ett uppfräschat rutsystem. Och för två år sedan fick trädgården ett helt nytt tillskott – ett kallväxthus, där det idag odlas basilika, chili, vatten-melon, gurka och tomat.

Men stor vikt läggs naturligtvis på att bevara trädgårdens karaktär. Den är idag något av skolans ansikte utåt eftersom den är öppen för allmänheten, året om. Mängder av turister hittar hit på väg ner till Ölands södra udde eller ut på alvaret. Mitt i Vickleby, utan stängsel och entréavgifter, är det nästan oundvikligt att man dras hit, lockad av den odlarglädje som skymtar genom häckar och -muröppningar. •

> till topp

 

FLER REPORTAGE HITTAR DU HÄR

capella3
capella4

KONTAKT

HEM

ANNONS

tradgardslivprenumeration

SÄLJSTÄLLEN

ANNONSERA

item3

TRÄDGÅRDSLIV

hemsidahuvud1a1

© Trädgårdsliv trädgårdstidning trädgård

PRENUMERERA

item4a